ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สายด่วนนายก อบต.   08-0158-8446

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

69 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

เบอร์โทร 044-666408  โทรสาร 044-666409

 

Facebook : อบต.โคกสนวน

https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-676173352772308/#_=_

Website : http://www.koksanuan.go.th

http://koksanuan.go.th/

    email.com หน่วยงาน : koksanuan60@hotmail.com

แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99/@14.7582263,102.8759551,15.42z/data=!4m5!3m4!1s0x3119815916011dc1:0x2ba3d6961b3c2f66!8m2!3d14.7581171!4d102.8817015