ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สายด่วนนายก อบต.08-0158-8446

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

69 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

เบอร์โทร 044-666408  โทรสาร 044-666409

 

Facebook : อบต.โคกสนวน

https://bit.ly/2Aa4xfz

Website : http://www.koksanuan.go.th

http://koksanuan.go.th/

             email.com หน่วยงาน :               koksanuan60@hotmail.com  

แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

https://goo.gl/maps/986fag17NjJzCuJB9