ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสภาพทั่วไป

      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสนวน – ตาเหล็ง ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอชำนิ มีระยะห่างจากอำเภอ 10 กิโลเมตร