ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่