ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
69 หมู่ 1ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทร 044-666408  โทรสาร 044-666409
Facebook : อบต.โคกสนวน
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-676173352772308/
Website : www.koksanuan.go.thhttp://koksanuan.go.th/