ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
69 หมู่ 1ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทร 044-666408  โทรสาร 044-666409
Facebook : อบต.โคกสนวน https://bit.ly/2Aa4xfz
Website : http://koksanuan.go.th/