เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศจริยธรรมของผู้บริหาร 

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

ประกาศ-นโยบาย ความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน 

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

……………………………………………………………………………………………………………………………….

วันที่ เรื่อง
3 /ม.ค. / 2562  ประกาศจริยธรรมบริหาร 
3/ ม.ค./ 2562  ประกาศ-นโยบายความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน 
3/ ม.ค. / 2562  ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์