วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ครุภัณฑ์หมายเลขทะเบียน ๔๑๐-๖๕๐๕๑๐-๐๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข สน.๔๑๖-๕๔-๐๐๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนเรศวร ถึงซอยร่วมมิตร บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยศูนย์สาธิต-หนองเกาะ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมไฟฟ้าในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายอะไหล่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง