วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันตามโครงการอบรมอาชีพการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการอบรมอาชีพการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
เช่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมตามโครงการอบรมอาชีพการทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมอาชีพการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักกีฬา ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอชำนิ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาแข่งขัน อุปกรณ์ ชุดผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอชำนิ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและบังคับการใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง