องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th

 
 
กองช่าง

   
  นายสหพันธ์  อะรัญ   
   ผู้อำนวยการกองช่าง  

โทร.082-575-3505
 
 
  -ว่าง-  
  นายช่างโยธา  

โทร.......................