องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านโคกสนวน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 [ 15 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเหมืองน้อย ช่วงที่ ๑ ช่วงโนนน้อย ถึงโนนงิ้วบ้านหนองจำปา หมู่ที่ ๖ [ 15 ก.พ. 2567 ]0
3 ประกาศผู้ชนะจ้างประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้างถนน อบจ.พร้อมบ่อพัก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 5 [ 15 ก.พ. 2567 ]0
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด [ 14 ก.พ. 2567 ]1
5 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [ 14 ก.พ. 2567 ]1
6 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ๒๕๖๗ [ 6 ก.พ. 2567 ]2
7 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภงด 3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]4
8 อุุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อนุกรรมการเลขานุการคระอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 12 จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ธ.ค. 2566 ]5
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๗ [ 13 ธ.ค. 2566 ]4
10 ประชาสัมพันธ์การสมัครงานในตำแหน่ง Modeller ปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ 22 พ.ย. 2566 ]3
11 การขยายกำหนดเวลาเำเนินการตามรฃ พรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 21 พ.ย. 2566 ]4
12 ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ [ 17 พ.ย. 2566 ]4
13 การประชาสัมพันธ์ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะจังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 พ.ย. 2566 ]4
14 การสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 3 พ.ย. 2566 ]4
15 ขอความร่วมมือปิดประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 27 ต.ค. 2566 ]5
16 ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช [ 11 ต.ค. 2566 ]20
17 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]16
18 ประชาสัมพันธ์ "ลายผ้าจังหวัดบุรีรัมย์" [ 6 ก.ย. 2566 ]27
19 ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]16
20 ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 18 ส.ค. 2566 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11