องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าควบคุมฉลาก พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]0
2 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคฝึดาษวานร [ 9 ส.ค. 2565 ]0
3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]0
4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำบลช่อผกา) [ 3 ส.ค. 2565 ]5
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำบลละลวด) [ 3 ส.ค. 2565 ]3
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำบลถนนหัก) [ 3 ส.ค. 2565 ]4
7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เทศบาลตำบลชำนิ) [ 3 ส.ค. 2565 ]4
8 เผยแพร่ข่าว สคบ. [ 2 ส.ค. 2565 ]3
9 พีธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]5
10 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระบูชา "สมเด็จองค์ปฐม"พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554 [ 26 ก.ค. 2565 ]5
11 ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิต"90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" [ 25 ก.ค. 2565 ]6
12 ประชาสัมพันธ์เว็บไชต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม่เศรษฐกิจ [ 30 มิ.ย. 2565 ]10
13 ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Banner) [ 21 มิ.ย. 2565 ]17
14 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565 [ 17 มิ.ย. 2565 ]17
15 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 17 มิ.ย. 2565 ]20
16 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 17 มิ.ย. 2565 ]19
17 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ [ 27 พ.ค. 2565 ]26
18 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของอปท. [ 19 พ.ค. 2565 ]31
19 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 12 พ.ค. 2565 ]31
20 ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงาน [ 11 พ.ค. 2565 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7