องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

กองสวัสดิการสังคม

   

นายนัฐพงศ์   อินทร์ทอง


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


โทร.080-053-7559
   

นางประไพศรี   พัฒนประเทศ


นักพัฒนาชุมชน


โทร.098-101-3423