องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวชุติกาญจน์   โพธิ์หิรัญ


นักวิชาการตรวจสอบภายใน


โทร.086-261-1865