องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

สายด่วนนายก อบต.08-0158-8446

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

69 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

เบอร์โทร 044-666408  โทรสาร 044-666409

Facebook : อบต.โคกสนวน

https://bit.ly/2Aa4xfz

Website : http://www.koksanuan.go.th

http://koksanuan.go.th/

          แผนที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

https://goo.gl/maps/986fag17NjJzCuJB9

 
 
 
     
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
6311825@dla.go.th
 
 
 
 
ติดต่อสำนักงาน
0-4466-6408
 
โทรสาร (Fax) 0-4466-6409  
 
 
 
 สายตรงนายก 0-4466-6408  
 สายตรงปลัด 0-4466-6408