องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๖๔ ซ.มิยาซาวา บ้านระนามพลวง หมู่ที่ ๕ [ 1 ก.พ. 2566 ]19
2 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๖๙ สายหนองจำปา -โนนน้อย บ้านหนองจำปา หมู่ที่ ๖ [ 30 ม.ค. 2566 ]21
3 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๔๓ ซอยน้ำใส หมู่ที่ ๓ [ 9 ม.ค. 2566 ]18
4 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๓๓ ซ.เจริญสุข บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ที่ ๓ [ 9 ม.ค. 2566 ]16
5 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๘๓,รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๑๐๔ ซ.อยู่เจริญ(ต่อ) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตะลุมป๊ก หมู่ที่ ๓ [ 9 ม.ค. 2566 ]17
6 ประกาศผู้ชนะจ้างประกวดราคาโครงการก่อสร้างลงหินคลุกถนน สายบะยาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๒๙ บ้านหนองตะลุมป๊ก หมู่ที่ ๓ [ 29 ธ.ค. 2565 ]16
7 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐21 ซ.แก้วอนุสรณ์ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 [ 21 ธ.ค. 2565 ]17
8 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐2๐ ซ.ข้างวัดโคกสนวน หมู่ที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2565 ]16
9 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการลงหินคลุกถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๑๐ สายโคกสนวน-โนนน้อย บ้านโคกสนวน หมู่ที่ ๑ [ 9 ธ.ค. 2565 ]20
10 ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการลงหินคลุก ซ.อยู่เจริญ(ตก)บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7 [ 9 ธ.ค. 2565 ]17
11 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๘๗ สายนาโคก บ้านนากลาง หมู่ที่ ๘ [ 8 ธ.ค. 2565 ]18
12 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔- ๐๓๑สายโนนงิ้ว บ้านหนองจำปา หมู่ที่ ๖ [ 7 ธ.ค. 2565 ]20
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ต.ค. 2565 ]39
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระนามพลวง-กะลันทา บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 74-053 [ 2 มี.ค. 2565 ]117
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนงิ้ว บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-031 [ 2 มี.ค. 2565 ]121
16 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าพ่อ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-013 [ 28 ก.พ. 2565 ]109
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]99
18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยการะเกตุ-ซอยสว่างพัฒนา(ต่อ) หมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง [ 20 เม.ย. 2564 ]206
19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสว่างอารมย์ หมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง [ 9 เม.ย. 2564 ]200
20 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. ๗๔-๐๘๔ สายหนองแต้ หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก ตำบลโคกสนวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.พ. 2564 ]215