องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน อบต.โคกสนวน ปี 2566 ( รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2566 ]29
2 รายงานผลดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน อบต.โคกสนวน ปี 2566( รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2566 ]29
3 รายงานการประเมินผลของ อปท. ( ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2566 ]25
4 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]105
5 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]100
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]238
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]230
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]227
9 รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2561 ]254