องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 28 มี.ค. 2566 ]17
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 13 มี.ค. 2566 ]16
3 คู่มือสำหรับประชาชน [ 2 ก.พ. 2566 ]66
4 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]66
5 คู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 9 ก.พ. 2565 ]176
6 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 7 ก.พ. 2565 ]68
7 คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ด้านสวัสดิการสังคม สัญลักษณ์ผู้สูงอายุสัญลักษณ์คนพิการ [ 11 ม.ค. 2565 ]65
8 คู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการการสงเคราะห์ผู้สูง [ 10 พ.ย. 2564 ]166
9 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ต.ค. 2564 ]126