องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น รอบเมษายน [ 21 เม.ย. 2566 ]22
2 ประกาศการสร้างขวัญกำลังใจ [ 26 ม.ค. 2566 ]24
3 ประกาศกำหนดวันลาประกอบการประเมินผล [ 26 ม.ค. 2566 ]25
4 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2566 ]30
5 การบรรจุและแต่งตั้ง [ 30 ธ.ค. 2565 ]25
6 ประกาศ กทจบุรีรัมย์เกี่ยวกับการคัดเลือก [ 27 ธ.ค. 2565 ]24
7 สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง [ 27 ธ.ค. 2565 ]26
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร [ 27 ธ.ค. 2565 ]22
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนา [ 27 ธ.ค. 2565 ]23
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ [ 27 ธ.ค. 2565 ]22
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร [ 27 ธ.ค. 2565 ]26
12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 27 ธ.ค. 2565 ]23
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.โคกสนวน [ 4 ต.ค. 2565 ]67
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 2564-2566 [ 25 พ.ย. 2564 ]69
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 [ 15 พ.ย. 2564 ]73
16 ประกาศคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง [ 1 ม.ค. 2564 ]160
17 ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2564 ]161
18 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2564 ]168
19 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง [ 1 ม.ค. 2564 ]167
20 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย [ 1 ม.ค. 2564 ]172
 
หน้า 1|2