องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]1
2 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]0
3 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ่นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 9 มี.ค. 2566 ]20
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 10 ต.ค. 2565 ]39
5 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 [ 3 มี.ค. 2565 ]96
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]117
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]114
8 รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 4 ก.พ. 2564 ]249