องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ