องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับ เปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา " [ 9 เม.ย. 2564 ]0
2 แจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า [ 8 เม.ย. 2564 ]0
3 ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]0
4 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [ 6 เม.ย. 2564 ]0
5 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการเกษตร [ 26 มี.ค. 2564 ]6
6 ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ season 3 [ 23 มี.ค. 2564 ]6
7 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 18 มี.ค. 2564 ]6
8 ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง [ 15 มี.ค. 2564 ]12
9 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (Rootan) [ 11 มี.ค. 2564 ]6
10 งดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว [ 25 ก.พ. 2564 ]10
11 เชิญรับฟังรายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]12
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แรงดันไฟฟ้าตก [ 17 ก.พ. 2564 ]9
13 ประกาศ ห้ามซื้อขาย บุกรุก ขุดตักดิน หรือหน้าดินในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 16 ก.พ. 2564 ]9
14 ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Officiak Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" [ 9 ก.พ. 2564 ]10
15 ประกาศ เรื่องห้ามซื้อขาย บุกรุก ขุดตักดิน หรือหน้าดินในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 9 ก.พ. 2564 ]10
16 ประชาสัมพันธ์ ชุมชนคนทำความดี ปฏิบัติการดี ผู้ก่อมลพิษไม่สร้างมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]10
17 การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]10
18 ประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ [ 1 ก.พ. 2564 ]12
19 ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการในประเด็นการปกิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก [ 29 ม.ค. 2564 ]10
20 การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 [ 28 ม.ค. 2564 ]10
 
หน้า 1|2|3|4