องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์-จัดเก็บปีภาษีปี 2563 [ 17 ต.ค. 2563 ]7
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]5
3 ประชาสัมพันธ์การออกดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมการแพร่ของโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]7
4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ [ 17 พ.ค. 2562 ]6
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่4 จังหวัดบุรีรัมย์ [ 1 ก.พ. 2562 ]5
6 ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 29 ม.ค. 2562 ]2
7 กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู่แทนราษฏร พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]2
8 ประกาศ เรื่อง แจ้งรับเช็คใหม่แทนเช็คหมดอายุ [ 21 พ.ย. 2561 ]2
9 ประกาศ อบต.โคกสนวน เรื่อง การแจ้งรับเช็คใหม่แทนเช็คที่หมดอายุ [ 21 พ.ย. 2561 ]2
10 ภาพโครงการนมัสการหลวงพ่อชำนิจ ประจำปี 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]4
11 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]2
12 ภาพบอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่าย [ 13 พ.ย. 2561 ]3
13 ภาพโครงกาส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการทำน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุที่เหลือจากเศษพืชผักทางการเกษตรเพื่อลดรายจ่าย [ 13 พ.ย. 2561 ]3
14 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามโครงการให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [ 13 พ.ย. 2561 ]2
15 ประกาศ-อบต.โคกสนวน-เรื่องการสร้างขวัญ-กำลังใจและการลงโทษพนักงาน [ 1 ส.ค. 2561 ]3
16 ประกาศ-อบต.โคกสนวน-ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2561 ]2
17 ประกาศจริยธรรมบริหาร [ 1 ส.ค. 2561 ]2
18 คำสั่งแต่งตั้งเรื่อง การบรรจะและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 31 ม.ค. 2561 ]2
19 ประกาศ-อบต.โคกสนวน-เรื่อง-รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป-เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 14 พ.ค. 2558 ]2