องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.โคกสนวนว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 17 ต.ค. 2563 ]10
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 มิ.ย. 2562 ]11
3 ประกาศ อบต.โคกสนวน เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษพนักงาน [ 24 มิ.ย. 2562 ]10
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]10
5 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ 2561- พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2562 ]10