องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๕๕ซอยประปาเหนือ หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง [ 16 ต.ค. 2563 ]4
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๕๘ซอยอีสานใต้ หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง [ 16 ต.ค. 2563 ]2
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๖๐ซอยลูกเศรษฐี หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง [ 16 ต.ค. 2563 ]2
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๖๑ ซอยน้ำฝน หมู่ที่ ๕ บ้านระนามพลวง 16 ต.ค.63 [ 16 ต.ค. 2563 ]2
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๙๒ซอยอุดมพล หมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง [ 16 ต.ค. 2563 ]2
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๙๓ซอยรุ่งเรืองพัฒนาหมู่ที่ ๘ บ้านนากลาง [ 16 ต.ค. 2563 ]1
7 ราคากลางถนนหินคลุก-หนองเกิบ-นาโคก-ม.6-ช่วงที่2 [ 29 พ.ค. 2563 ]2
8 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายระนามพลวง-กะลันทา (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕ [ 29 พ.ค. 2563 ]2
9 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายระนามพลวง-กะลันทา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ [ 29 พ.ค. 2563 ]3
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๐๒ ซอยโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสนวน [ 27 พ.ค. 2563 ]3
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๑๐๕ ซอยเอี่ยมสะอาด หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก [ 27 พ.ค. 2563 ]2
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๓๔ ซอยแจ้งสว่าง (ช่วงต่อ)หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก [ 27 พ.ค. 2563 ]2
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.๗๔-๐๘๕ ซอยสอนสุขพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านสวนสนุก [ 27 พ.ค. 2563 ]1
14 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันต์ หมู่ที่ 4 บ้านโคกตะแบก [ 11 ม.ค. 2562 ]1
15 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๑๗ ซอยสุขสำราญ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๒ ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ [ 3 ม.ค. 2562 ]2
16 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๔-๐๔๗ ซอยสำนักสงฆ์ปราสาทโคกตะแบก บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๔ ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ [ 3 ม.ค. 2562 ]2
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันต์ หมู่ที่ี ๔ บ้านโคกตะแบก ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ [ 19 ธ.ค. 2561 ]1
18 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสบาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ธ.ค. 2561 ]1
19 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญสุข-สอนสุข หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2561 ]1
20 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยการะเกตุ-ซอยสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2561 ]1
 
หน้า 1|2|3