องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]7
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]127
3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]158
4 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]164