องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]36
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]41
3 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]165
4 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]193
5 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]196