องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]10
2 รายงานสาธารณภัย ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]10
3 ทะเบียนคุมรับบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 12 พ.ย. 2561 ]10
4 สรุปการให้บริการประชาชนในด้านการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ [ 12 พ.ย. 2561 ]10
5 สรุปผลการรับขึ้นลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพ [ 12 พ.ย. 2561 ]10
6 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา [ 12 พ.ย. 2561 ]10
7 สรุปรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]10