องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน-ปี-2563 [ 17 ต.ค. 2563 ]10
2 คู่มือกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น"คู่มือกำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน [ 14 ก.ค. 2563 ]10
3 คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 มิ.ย. 2562 ]10
4 คู่มือการปฏิอบัติงานกองคลังอบต.โคกสนวน [ 21 มิ.ย. 2562 ]11
5 คู่มือกองช่าง [ 21 มิ.ย. 2562 ]10
6 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 21 มิ.ย. 2562 ]10
7 คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล [ 21 มิ.ย. 2562 ]10
8 ระบบการจัดทำรายงานการเงิน [ 21 มิ.ย. 2562 ]10
9 คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 12 พ.ย. 2561 ]10